GEEN GELD VOOR THEATERLESSEN? HET JEUGDCULTUURFONDS HELPT!

Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland.

De stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.
Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450,00 per kind, per cursusjaar.  Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, of professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Voor een aanvraag klik hier.